Lonen

Minimumloon per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2019 met 1,34% verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.    

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 22 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

22 jaar en ouder: € 1.615,80 bruto per maand

Wettelijk minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 22 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon. Dat percentage per leeftijd is als volgt: 

21 jaar:           € 1.373,45 per maand (85%)
20 jaar:           € 1.131,05 per maand (70%)
19 jaar:           € 888,70 per maand (55%)
18 jaar:           € 767,50 per maand (47,5%)
17 jaar:           € 638,25 per maand (39,5%)
16 jaar:           € 557,45 per maand (34,5%)
15 jaar:           € 484,75 per maand (30%)

Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 22 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 januari 2019 als volgt:

36-urige werkweek:      € 10,36  

38-urige werkweek:      € 9,82    

40-urige werkweek:      € 9,33    

Bron: Staatscourant