dejager-beheer

Wat als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden……………….

Waarschijnlijk dacht u dat al, maar de bewijslast ligt bij de werkgever. De mooiste oplossing is natuurlijk altijd om er samen uit te komen met de werknemer door samen een vaststellingsovereenkomst overeen te komen. Er zijn natuurlijk altijd situaties mogelijk, dat dit niet gaat lukken. In dit laatste geval is een dossieropbouw relevant voor een …

Wat als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden………………. Lees meer »

Hillie Corbie

Hillie Corbie Hillie Corbie is woonachtig in Sneek en heeft de opleiding directiesecretaresse aan de ROC Friese Poort te Sneek gedaan. Na een aantal jaren als secretaresse werkzaam te zijn geweest, met deels ondersteunende administratieve werkzaamheden, heeft ze besloten om zich volledig op administratie te richten. Hillie is sinds januari 2022 werkzaam bij De Jager …

Hillie Corbie Lees meer »

Eindejaarstips 2022

Box 3
De verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 werd berekend op basis van een forfaitair rendement. Inmiddels is gebleken dat dit forfaitaire rendement in bepaalde situaties flink hoger ligt dan het werkelijke rendement. Er wordt dan te veel inkomstenbelasting betaald. Deze uitspraak wordt het Kerstarrest genoemd.
De wetgever heeft voor 2026 nieuwe wetgeving aangekondigd voor de berekening van het rendement. Tot die tijd is er sprake van overbruggingswetgeving. Voor 2021 en 2022 wordt er uitgegaan van de laagste van de vaste vermogensmix (oude variant) en de forfaitaire spaarvariant. Voor 2023 t/m 2025 geldt voor iedereen de forfaitaire spaarvariant. De bezittingen en schulden worden in drie klassen opgedeeld en elke klasse heeft zijn eigen rendementspercentage welke op het werkelijke rendement gebaseerd is.
Het heffingsvrije vermogen gaat per 2023 flink omhoog naar vermoedelijk € 57.000 per persoon (2022: € 50.650). Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. In 2022 is het tarief 31%. In het Belastingplan 2023 is opgenomen dat het huidige tarief in box 3 met 1%-punt per jaar verhoogd wordt naar 34% in 2025: in 2023 geldt dus een tarief van 32% en in 2024 is dat 33%.
Het advies is om kritisch te kijken naar uw vermogen. Het zou voordeliger zijn om een schuld af te lossen, een investering te doen of het geld als kapitaal te storten in uw BV. Let op! De peildatum is 1 januari 2023. Privébelastingschulden kunt u het beste zoveel mogelijk dit jaar nog betalen. In de Wet IB 2001 is expliciet bepaald dat deze schulden – behoudens de erfbelasting – niet in mindering kunnen worden gebracht op de heffingsgrondslag in box 3. Door de belasting nog dit jaar te betalen, is uw vermogen per 1 januari 2023 lager.
In 2023 betaalt u 26,9% belasting over het dividend (box 2). Vanaf 2024 moet u rekening houden met twee tarieven in box 2: tot aan een inkomen van € 67.000 geldt straks een tarief van 24,5%, boven die grens is het 31%. Heeft u geen doel voor het ontvangen dividend, dan moet u er rekening mee houden dat uw privévermogen (en dus ook het dividend) belast is in box 3.

Werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2023 gaat de vrije ruimte tijdelijk omhoog naar 3,00% over de loonsom tot € 400.000. Voor het deel van de loonsom boven de € 400.000 geldt (net als dit jaar) een vrije ruimte van 1,18%. Besteed dus dit jaar nog uw vrije ruimte, dit kunt u helaas niet meenemen naar een volgend jaar.

Aanschaf vakantie- of huurwoning aan derden
Per 1 januari 2023 gaat de overdrachtsbelasting voor woningen die geen eigen woning zijn omhoog van 8 naar 10,4%. Wil u op korte termijn bijvoorbeeld een vakantiewoning of ander onroerend goed kopen? Doe dit dan nog dit jaar.

Schenkingsvrijstelling
De belastingvrije schenking voor een eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) die mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen krijgen voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning is in 2022 nog € 106.671. Dit bedrag mag ook gebruikt worden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de verkochte eigen woning.

In 2023 zakt dit naar minstens het bedrag van een eenmalige schenking van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Dat is € 28.947 in 2023 (€ 27.231 in 2022). Vanaf 2024 verdwijnt deze vrijstelling volledig. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning staat niet alleen open voor ouders, maar ook voor andere gulle gevers, ook zonder familieband.

Hogere bijtelling voor bedrijfsauto’s
Het percentage aan bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 kalendermaanden. Rijdt u in een elektrische auto van de zaak die in 2018 op kenteken is gezet? Dan verloopt volgend jaar de lage bijtelling van 4% over de hele cataloguswaarde in 2023. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000 (nu is dat € 35.000). Boven dit drempelbedrag betaalt u de gewone bijtelling van 22%. Let op: vanaf 2026 komt het drempelbedrag voor de elektrische auto te vervallen en geldt hetzelfde bijtellingpercentage als voor de normale auto (dus 22% bijtelling). Als u meer dan 500 privékilometers rijdt met uw auto van de zaak, leidt dat tot een bijtelling. Van 2022 tot en met 2024 moet u rekening houden met een bijtelling van 16%.

Vennootschapsbelasting
Het verschil in belastingdruk tussen een BV en een persoonlijke onderneming, zoals een
eenmanszaak of een aandeel in een firma, wordt steeds groter. De druk van de vennootschapsbelasting op de eerste € 395.000 (€ 245.000 in 2021) winst in de BV komt in 2022 uit op 15%. Vanaf 2023 geldt het lage VPB-tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Bovendien stijgt het lage tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 15% naar 19%.

Voorkom belastingrente en invorderingsrente
De Belastingdienst kan rente berekenen over aangiften die na 1 mei worden ingediend. Deze rente begint op 1 juli te lopen en deze loopt tot maximaal 19 weken na het indienen van de aangifte. Het rentepercentage voor de inkomstenbelasting is 4% en voor de vennootschapsbelasting is 8%. Het betalen van belastingrente kan beperkt worden door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de verschuldigde belasting gedurende het jaar in termijnen betaald kan worden.

Benieuwd naar de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw financiële situatie? Neem eens contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Wat doe jij met je geld?

Financieel vooruitkijken start met het opschrijven van voor jou belangrijke wensen en doelen nu en in de toekomst. Denk hierbij aan geld opzijzetten voor de studie van je kinderen, je hypotheek of andere schulden aflossen, verhuizen, eerder stoppen met werken, reizen, een vakantiehuisje kopen, een financiële buffer creëren, et cetera. Maar hoe bereik je, de …

Wat doe jij met je geld? Lees meer »

Jouw fiscale voordelen in 2021

De overheid heeft een aantal belastingwijzigingen doorgevoerd voor particulieren en ondernemers. In grote lijnen kan worden gesteld dat iedereen erop vooruit gaat in 2021. Zowel particulieren als ondernemers. Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaarMet ingang van 2021 betalen kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de …

Jouw fiscale voordelen in 2021 Lees meer »

Schenkingsvrijstelling tijdelijk omhoog

Ben je bekend met de belastingvrije schenkingsmogelijkheid van ouders aan kinderen van circa 5.500 euro per jaar? Normaal gesproken wordt dit bedrag jaarlijks een beetje wordt verhoogd door inflatiecorrectie. Dat beetje wordt in 2021 opeens veel, namelijk 1.000 euro. De Tweede Kamer heeft namelijk een amendement aangenomen om de schenkingsvrijstelling tijdelijk te verhogen. Dit geldt …

Schenkingsvrijstelling tijdelijk omhoog Lees meer »

Heb jij jouw leven van morgen financieel op orde?

De gevolgen van het coronavirus zijn overal voelbaar. Denk aan een lagere economische groei, een hogere staatsschuld, meer faillissementen en een hierdoor oplopende werkloosheid. Heeft de coronacrisis ook gevolgen voor jou? Zorg voor een helder en persoonlijk financieel plan om goed voorbereid te zijn op elke situatie. Hieronder vind je vijf redenen voor het hebben …

Heb jij jouw leven van morgen financieel op orde? Lees meer »