maatregelen leverancier corona-2

Leverancier, wat zijn je garanties?

Voor de ondernemer is de huidige coronatijd een spannende tijd. Omzetten zijn fors teruggelopen of helemaal weggevallen en het banksaldo zal in veel gevallen snel naar nul lopen of zelfs in het rood schieten. Als je als ondernemer nog wel kunt leveren aan partijen, hoe weet je dan of je wel betaald wordt? De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om ondernemers te helpen en het vertrouwen in normaal economisch verkeer, voor zover mogelijk, enigszins te behouden.

Leverancierskrediet

Veel bedrijven, zoals winkels en horecazaken, worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Vaak is de betalingstermijn hierbij 30 of 60 dagen. Hierdoor ontstaat een leverancierskrediet. Dit is een risico voor de leverancier, want hij moet 30 of 60 dagen wachten op zijn geld en is er niet zeker van of de betaling wel komt. Je kunt je tegen mogelijke risico’s verzekeren. Zo ook tegen het risico van niet-betalen als er leverancierskrediet wordt verstrekt. Dit wordt dan verzekerd bij een verzekeraar tegen een bepaalde limiet.

Aangepaste regeling

Het staat buiten kijf dat dit bijzondere tijden zijn en dat verzekeraars hun limieten zullen verlagen of intrekken. Het gevolg zou dan kunnen zijn dat er helemaal niet meer kan worden geleverd als er geen ‘boter bij de vis’ is. En daarmee zou het economische stelsel danig worden verstoord. Om dat zo veel mogelijk te voorkomen heeft de overheid aangegeven als herverzekeraar van leverancierskrediet te willen optreden, tot een maximum van 12 miljard euro. Dan kunnen kredietverzekeraars doorgaan met hun verzekeringen, hoeven ze de premies niet te verhogen en kunnen ondernemers nog steeds op kort krediet kopen. Als bijvoorbeeld restaurants straks weer opengaan, weer zullen moeten inkopen, ook met korte kredieten, betekent zo’n maatregel dat de ondernemers zo min mogelijk belemmerd worden door het leverancierskrediet.

Om jezelf als ondernemer die levert te beschermen, is het verzekeren van leverancierskrediet waardevol. Voor ondernemers die spullen betrekken van anderen ook. En dat is een van de maatregelen waarmee de overheid wil stimuleren dat leveranciers doorgaan met leveren en dat de economie blijft draaien. Hoe dit precies werkt en wat er verder nog aan mogelijkheden zijn voor ondernemers weet een van onze gecertificeerd financieel planners.